BPR - ježko

BPR - ježko
 


Cena: 159 €Základné informácie

Prístroj sa zakladá na bioprúde a na princípe czinlo - tradičnej čínskej ľudovej medicíny.

Fakty pôsobiace vytvorenie bioprúdu a hypertónie sú v úzkej súvislosti. Počas dotýkania sa stroja s povrchom tela sa zapne elektrická hybná sila, ktorá bezprostredne zlepšuje stav cievnych stien.

Pojem czinlo zahrňuje systém energetických kanálov. Keď sa dívame na organizmus ako na veľký stroj, tak každé jedno tkanivo je jeden zložkový prvok. Czinlo je medzera medzi týmito zložkami.

Czinlo človeka sa podobá na bez prekážok sa pohybujúci bežiaci pás. Ak sa v stroji niečo opotrebuje, funkcia bežiaceho pásu je obmedzená. V prípade ľudského organizmu môže viesť k vytvoreniu početných chorôb. Regeneračný prístroj očisťuje czinlo v ľudskom organizme používaním bioelektroterapie.

Použitie masážneho ježka

Stimuláciu ježkom je dobré vykonávať počas celého roka. Je schopný normalizovať elektromagnetický potenciál každej bunky. Pri používaní musí byť vždy uzatvorený elektrický okruh tak, že rukou uchopíme kovový krúžok na vrchnej časti ježka a hroty - ihly prikladáme na holé telo tak, aby sa rozsvietilo červené kontrolné svetielko na prístroji. Ak aplikujeme masáž na inej osobe, ježka držíme za prstenec v jednej ruke a druhou rukou sa dotýkame niektorej časti tela osoby, ktorú ošetrujeme, tak aby sa rozsvietilo kontrolné svetielko a svietilo po celú dobu ošetrenia.

Pre celkové rozprúdenie energie v meridiánoch je potrebné priložiť ihly na tieto miesta:

 1. pod nechty, žena pod nechty ľavej ruky, muž pod nechty pravej ruky po dobu 3 min.,
 2. následne masírovať hrotmi dlaňovú časť ruky od špičiek prstov po zápästie po dobu 3 minúty, nevynechávať palec,
 3. na zápästie ľavé - žena, pravé - muž, vo vzdialenosti 7 cm od čiary ukončenia dlane, pritlačiť a držať po dobu 10 minút., tým sa dosiahne úprava krvného tlaku na normálny,
 4. potom rovnako ako dlaň, masírovať chrbát ruky od nechtov po zápästie po dobu 3 min.,
 5. nasleduje masáž vlasovej časti hlavy spredu dozadu - 5 x za min., pomaly prechádzame od miesta nad čelom po zátylok, aspoň 30 x prečesať celú hlavu,
 6. potom priložíme hroty na krčnú tepnu, pritlačíme po prah bolesti, bez poškrabania kože,
 7. posledný bod postupu je krčný stavec presne v strede medzi ramenami tzv. starecký hrbol, tam podržíme hroty po dobu 3 minút.

Ježka možno používať aj na odstránenie bolesti a iných problémov :

 1. ak bolia kĺby, chrbát, kríže, svaly a pod.... po urobení prvých 7 krokov priložíme ježka na boľavé miesto a krúživým pohybom proti smeru hodinových ručičiek masírujeme bolestivé miesto po dobu 3 - 5 minút.
 2. na pálenie záhy prikladáme na stred brucha pod prsia v mieste, kde končí hrudný kôš.
 3. pri čkaní, pri bolesti v pečeni - 10-15 min na holé telo v mieste pečene + pijeme čaj na schudnutie.
 4. po mozgovej príhode (porážke) možno použiť ježka na rehabilitáciu pomalým posúvaním ihiel pozdĺž celého chrbta pacienta od krku po krížovú oblasť.
 5. pri šumení v ušiach krúživým pohybom proti smeru hodinových ručičiek pohybovať po pokožke tváre a hlavy v okolí uší.
 6. pri Alzhaimerovej chorobe prikladať ježka na vrch hlavy podržať 15 minút, opakovať aspoň 2x denne. Toto použitie má silný povzbudivý účinok, nepoužívať pred spaním.
 7. postup podľa bodov 1 - 7 je vysoko účinný proti bolesti hlavy, ako aj pri celkovej únave.

Návod na použitie:

 1. V prvom rade sa presvedčte o celosti prístroja, skontrolujte či na ňom nenájdete poškodenie! Pokiaľ sa na vašom prístroji nachádza nejaké poškodenie, ktoré by bránilo v používaní prístroja, zabaľte prístroj, vložte do krabice a vráťte svojmu poradcovi, sponzorovi. V záujme rýchleho vybavovania prosíme, aby ste problémy takého druhu signalizovali čo najskôr. Servis prípadne výmenu poškodených, respektíve chybných prístrojov zabezpečuje dodávateľská firma.
 2. Pokiaľ ste nezistili závadu, tak si zmerajte tlak (odporúča sa pred každým použitím). Pozor: počas merania krvného tlaku a počas kúry sa neodporúča rozprávať sa, lebo to môže viesť k nepresnosti merania a vy nedosiahnete želaný výsledok.
 3. Pred použitím prístroja si dôkladne umyte ruky: kúra sa môže vykonávať len čistými rukami.
 4. Keď ste všetko vykonali, máte viacero možností spôsobu ošetrenia:

K priaznivému ovplyvneniu krvného tlaku:

 • Zoberte prístroj do ruky tak, že chytíte kovový prstenec, a druhú ruku položte na pevné miesto (napríklad na stôl) tak, aby Vaša dlaň smerovala hore, potom umiestnite terapeutické ozubenie na paži tak, aby bolo presne 6,6 cm nad zápästím medzi dvoma svalmi (kde sú aj akupunktúrne body), a držte ho tam počas 3-5 minút. Po 10 minútovej prestávke opäť zmerajte svoj krvný tlak a porovnajte výsledky.
 • Na zníženie krvného tlaku je potrebné túto kúru vykonávať aspoň trikrát denne. Pokiaľ prístroj používajú osoby s normálnym krvným tlakom, krvný tlak sa nezmení.
 • Náš prístroj je vhodný aj na prevenciu, zníženie, poprípade úplné odstránenie seborrhea, určitého typu vypadávania vlasov.
 • Držte prístroj za kovový prstenec v jednej ruke a vykonávajte pohyby podobné česaniu sa - spredu dozadu. Čas jednej kúry sú tri minúty (za minútu musíte vykonať 20-30 pohybov podobných česaniu sa). Elektródy hrebeňa prístroja sa bezpodmienečne musia pevne dotýkať pokožky Vašej hlavy. Prístroj je potrebné používať aspoň trikrát denne, aby bola kúra úspešná.

Pozor!!

 1. Prístroj nie je liečebný prostriedok, je vhodný na regeneračnú prevenciu, respektíve na zmiernenie príznakov.
 2. Pokiaľ chcete prístroj používať nie na prevenciu ale na zmiernenie príznakov, tak prosíme, pred tým to konzultujte s Vaším odborným lekárom!
 3. Pokiaľ lampička na prístroji počas používania vyhasne, znamená to že sa baterka vybila, treba ju vymeniť za novú tužkovú baterku.
 4. Pokiaľ regeneračný prístroj nepoužívate dlhšiu dobu, prosíme, vyberte baterky z prístroja, aby ste zabránili jeho znehodnoteniu.
 5. Čistenie vykonávajte čistou, poprípade mierne vlhkou handrou!
 6. Je prísne zakázané ukladať prístroj na zátylok!
 7. Regeneračný prístroj krvného tlaku v prvých dňoch používajte maximálne trikrát!
BPR - ježko

www.tiansi.sk